Research Article
  mendeley

  Clinical Outcomes of Neuromyelitis Optica with Brain Magnetic Resonance Imaging Abnormalities

  DOI Logo 10.17352/jnnsd.000003

  Published On: September 18, 2015 | Pages: 010 - 014

  Author(s): hengqi Lu*, Yanxia Huang, Lei Zhang, Yinyao Lin, Yanqiang Wang, Bingjun Zhang, Xuejiao Men
  Abstract View Full Article View
  mendeley

  Comparison of Serum Soluble Corin Levels among Stroke Subtypes

  DOI Logo 10.17352/jnnsd.000002

  Published On: September 10, 2015 | Pages: 004 - 009

  Author(s): Hao Peng*, Weidong Hu*, Peipei Zhang, Jijun Shi, Yulin Song, Fangfang Zhu, Xiujie Han, Dan Zhou, Yan Liu, Zhongwen Zhi, Fuding Zhang, Yun Shen, Juanjuan Ma
  Abstract View Full Article View
  Review Article
  mendeley

  Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment of Negative Symptoms of Schizophrenia

  DOI Logo 10.17352/jnnsd.000005

  Published On: December 26, 2015 | Pages: 017 - 021

  Author(s): Gokben Hızlı Sayar*, Huseyin Bulut, Nevzat Tarhan
  Abstract View Full Article View
  mendeley

  Priorities in Movement Disorders Research

  DOI Logo 10.17352/jnnsd.000001

  Published On: April 26, 2015 | Pages: 001 - 003

  Author(s): Mabel M. Macas*, Criscely L. Go, Jose C. Navarro
  Abstract View Full Article View
  Case Report
  mendeley

  Anterior Tarsal Tunnel Syndrome with Presence of Accessory Deep Peroneal Nerve: Case Report

  DOI Logo 10.17352/jnnsd.000004

  Published On: December 09, 2015 | Pages: 015 - 016

  Author(s): Sanela Zukić*, Osman Sinanović, Nermina Pirić, Harun Brkić, Mirsad Hodžić, Renata Hodžić, Mirza Baručija
  Abstract View Full Article View

   

  Global Views

  Case Reports

  Peertechz Tweets

  Pinterest on JNNSD